MEDIACJA

Mediacja to proces rozwiązywania konfliktów, w którym neutralna strona, zwana mediatorem, pomaga uczestnikom znaleźć wspólne porozumienie. Często w konfliktowych sytuacjach emocje biorą górę, co może utrudnić znalezienie rozwiązania. Niemniej jednak, warto podjąć próbę mediacji, ponieważ może to prowadzić do osiągnięcia korzystnego porozumienia dla obu stron.

Mediator naszej kancelarii podejmie się prowadzenia mediacji, zachowując obiektywizm i bezstronność. Jego celem będzie doprowadzenie do znalezienia odpowiedniego rozwiązania, które uwzględni potrzeby i interesy obu stron konfliktu. 

Dzięki profesjonalnemu podejściu naszego mediatora, jesteśmy w stanie świadczyć kompleksową pomoc w procesie mediacji. Jego doświadczenie i umiejętności pozwalają na prowadzenie negocjacji, dbając jednocześnie o zachowanie równowagi i uwzględnienie potrzeb wszystkich stron konfliktu.